sasoibide. I Argazki Lehiaketa, oinarriak / I Concurso Fotográfico, bases

OINARRIAK

 • Parte-hartzaileak Sasoibideko kideak izango dira
 • Bakoitzak, gehienez, 2 argazki aurkez ditzake
 • Gaia: Sasoibide (pertsonak, harremanak, hiri zein landako paisaiak, bisitak…)
 • Argazkiekin batera beharko diren datuak: egilearen izen-abizenak, argazkiaren izenburua, non atera den, helbide elektronikoa eta harremanetarako telefonoa
 • Argazkiek ezin izango dute inprimatuta eraman ez egilearen izena ez inolako anagramarik
 • Lanak bidaltzeko epea: 2019 ekainaren 7a, 20:00ak arte
 • Helbidea: sasoibidea@gmail.com
 • Formatua: 240ppp edukiko dute gutxienez eta, alderik luzeenak, 30zm gehienez, kamararen jatorrizko tamainan 20×30
 • Argazkiak koloretan zein zuri-beltzean izan daitezke
 • Lanek argitaratu gabeak izan behar dute
 • Parte-hartzaileek beraiek ateratakoak direla bermatuko dute
 • Epaimahaia argazkigintza / irudiaren inguruko pertsona kualifikatuek osatua, originaltasuna, estetika eta sormena baloratuko dute
 • Oinarri hauekin bat ez datozen lanak baztertzeko eskubidea du epaimahaiak
 • Epaimahaiaren erabakia 2019 ekainaren 13an jakingo da

ARGAZKIEN GAINEKO ESKUBIDEAK

Aurkeztutako argazkiak egilearen jabegoa izango dira, hala ere, Sasoibidek lanok argitaratzeko eskubidea izango du (kartel, publizitate, sare sozial, blogean…) edota helburu komertzialik gabe erakusteko, beti ere egilearen izena aipatuaz.


CONCURSO FOTOGRÁFICO

Bases:

 • Podrá participar cualquier integrante de Sasoibide
 • Se presentará un máximo de 2 obras
 • Tema: Sasoibide (personas, encuentros, paisaje urbano / rural, visitas…)
 • Las fotografías deberán ir acompañadas de los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección electrónica, teléfono, título de cada foto y lugar donde ha sido sacada
 • Las obras presentadas no podrán llevar el nombre del autor o autora, ni anagrama identificativo sobreimpreso.
 • Plazo de presentación: 7 de junio de 2019, a las 20:00h
 • Dirección: sasoibidea@gmail.com
 • Formato: un mínimo de 240ppp y 30 cm como máximo en su lado más largo y en la proporción original de la cámara 20×30
 • Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro
 • Los y las concursantes garantizan que las fotografías presentadas son de su autoría
 • No podrán presentarse obras que hayan sido publicadas
 • El jurado, compuesto por personas cualificadas en el mundo de la fotografía y la imagen, valorará la originalidad, la estética y la creatividad
 • El jurado se reserva el derecho de descartar los trabajos que no se ajusten a las bases
 • El fallo del jurado se dará a conocer el 13 de junio de 2019

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS

Todas las obras presentadas quedarán en propiedad del autor o autora, reservándose Sasoibide el derecho de su publicación (blog, carteles, folletos, publicidad…) o exhibición sin carácter comercial, citándose en todo caso su autoría.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *