“Euskalduntze berantiarra’ dokumentala salatzen”, hainbat adituk sinaturiko agiria

Euskalduntze berantiarra dokumentala salatzen

EITBk Baskoniako historia bat: euskalduntze berantiarra dokumentala aurkeztu zuen 2014ko Donostiako Zinemaldian. Ondoren, beste historia-gai batzuk garatuta eta atalka zatituta, Baskoniako historia bat izeneko dokumental sorta eskaintzen ari da. Dokumental sortaren lehenengo atalak Euskalduntze berantiarra du izena; atal hau besteen oinarri edo tesitzat jo daiteke: “Josu Venerok eta Alberto Santanak zuzenduriko lan honek (…) Baskoniako mendebaldea (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba) ez zela euskalduna, hipotesi hori plazaratzen du dokumentalak; euskara VI. mendean Iruñerrian indartu zela eta ondoren Baskonia guztian barrena zabaldu zela dioen teoria aurkeztea da dokumentalaren funtsa”.

Hipotesia 1925ean  Gómez Moreno arkeologoak sortutakoa da, eta Claudio Sánchez Albornoz historialari eta batez ere politikari espainiarrak zabaldua (1956). Bere garaian gure historialari gehienek ez zioten ia jaramonik egin hipotesi honi, asmo politiko nabarmenekoa zelako batez ere, oinarri historiko ahulekoa izateaz gain. Pentsatzen dugu gure herriaren harrotasuna ahultzea zela hipotesi horren helburu ezkutua. Hemengo historialariak aurka agertu izan dira: Jimeno Jurio, Estornes Lasa, Arturo Campion, Juan Plazaola edo Andres Mañarikua, eta gaur egungoen artean Jose Luis Orella Untzue, Tomas Urzainki, Mikel Sorauren, Iñaki Sagredo eta beste asko. Koldo Mitxelena edo Henrike Knörr bezalako hizkuntzalariak ere ez zetozen bat hipotesi honekin. Espainolen artean Julio Caro Baroja, Antonio Tovar edo Ramón Menéndez Pidal, esaterako, kontra zeuden. Beraz, hipotesia azaltzean hasieratik gezurretan ari da dokumentala, ‘berria’ dela aditzera ematen baitu.

Hemengo zein Espainiar estatuko historialari, arkeologo eta filologo hauen erreferentzia bakar bat ere ez da ageri dokumentalean. Are okerrago, Koldo Mitxelenaren izena aipatzen da hipotesi honen alde egon zitekeela esanez, baina hau gezurra da; zera idatzi zuen errenteriarrak “Se puede sostener que várdulos y caristios, al menos en la parte norte del territorio, hablaban la misma lengua que los vascones septentrionales” (“Sobre la lengua vasca en Alava durante la Edad Media” 1982).

Hipotesia frogatzeko dokumentalean unibertsitateko bi hizkuntzalari agertzen dira. Joseba Abaitua hizkuntza modernoetan aditua da, antzinako hizkuntzez ez zaio lanik ezagutzen. Gainera, ez du zelta edo indoeuropar hizkuntzen aldeko datu edo hitz bat ere aipatzen. Dokumentalean agertzen ez direnak Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako epigrafeetan irakurtzen diren euskarazko jainko- eta pertsona-izenak dira, adibidez: Attia, Belteso,  Ivilia, Helasse, Illuna, Lutbelscottio, Luntbelsar, Uvarna, Vinumburus… Bigarren filologoa, Joaquín Gorrochategui da, indoeuropar hizkuntzetan aditua; horrela esaten du hitzez hitz: “Pentsa daiteke euskara apur bat hitz egiten zela”. Baina dokumentalean hipotesiaren alde egongo balitz bezala saltzen zaigu. Hizkuntzalari hau Iruña-Veleiako harresien aurrean agertzen da, eta Santanak unea profitatzen du “ustezko aurkikuntza faltsuak” aipatzeko, auzia oraindik erabaki gabe dagoenean eta grafitoen ustezko faltsutasunaren aldeko argudioak denborarekin hutsaltzen joan direnean.

Santanak euskara erromatarren garaian Akitanian bakarrik hitz egiten zela esaten du, Pirinioen iparraldean, baina ez hegoaldeko baskoien eta beste herrien artean. Horretarako, Saint-Bertrand-de-Comminges herrira joaten da hango hilarriak filmatzera. Baina hau hutsegite handia da: San Jeronimoren esanetan hegoaldeko baskoiez birpopulatu zen Saint-Bertrand-de-Comminges K.a. 75. urtean. Gainera, baskoien artean ere euskal hitzak agertu dira erromatarren garaiko hainbat epigrafetan: Lacubegi, Ummesahar, Selatse, Itsacvrrinne, Errensae, Losae/Loxae, Urde, Larahe, Larrahi, Abisunhari, Edsuri, Or[du]netsi, Urchatetelli, Agirseni…  Baita Errioxa-Sorian ere: Sesenco, Agirsar, Lesuri… eta Burgosen: Suttunius, Velonsa.

Santanak ez ditu dokumentalean erromatar garaiko herri akitaniarrak, barduliarrak, karistiarrak edo autrigoiak ondo kokatzen, agertzen diren mapak ez datoz bat historiografiak onartzen dituenekin. Gainera, gaur egungo probintzien arabera ipini dira, Trebiñuko konderria ere Burgos bezala agertzen delarik. Arkeologia-indusketetako irudiek indar handia hartzen dute dokumentalean. Baina Arabako Aldaietan agertutako materiala bat dator gehientsuek  testuinguru historikoaz duten iritziarekin: Baskoniako Dukerria, Santanak ezikusi egiten duen  nafar estatuaren aurrekaria.

Toponimia-saltsan ere sartzen da, eta hor ere hutsegiteak galantak dira. Esaterako, “Ibai eta mendi inportanteenek ez dute euskal izenik” dio. Zeintzuk baina? Euskal Autonomia Erkidegoko mendi garaienak Aitxuri, Aizkorri eta Arbelaitz dira eta ibairik handienak Oria, Zadorra eta Ibaizabal, denak euskarazkoak. Eta horrela milaka eta milaka leku-izen.  Genetistak ere agertzen dira dokumentalean, baina bat-bera ere ez Santanaren hipotesiaren alde. Batek zera dio gaztelaniaz: “ADN de una población estable (…) más afinidad con la cornisa cantábrica que con los francos”.

Idatzi honen sinatzaileok geure protesta azaldu nahi diogu EITBri, erakunde publikoa den neurrian, gure historialari eta hizkuntzalari ia guztiekin bat ez datozen hipotesiak ezin dituela finantzatu pentsatzen baitugu, are gutxiago gure herriaren kontrakoak badira. Azkenik, dei egiten diegu Euskal Herriko historia, kultura eta hizkuntza defendatzeko ardura duten erakunde publiko eta  pribatuei zein pertsonei, obra honi buruzko iritzia eman dezaten, eta EITBri dokumentalen lehen atala behintzat berriro ez ematea.

Agiriaren izenpetzaileak (2016-09-26): Aitzol Altuna (idazlea), Juan Martin Elexpuru (SOS Iruña-Veleia), Mikel Sorauren (Nabarralde), Koldo Urrutia (Euskeraren Jatorria), Leopoldo Zugaza (editorea), Jose Luis Lizundia Askondo (Euskaltzain emeritua), Patxi Zabaleta (euskaltzaina), Jose Luis Orella Unzue (historialaria), Iñaki Sagredo (historialaria), Gontzal Mendibil (kantaria), Joan Mari Irigoien (idazlea), Jose Mari Esparza (editorea), Eneko del Castillo (Xabier Mina Elkartea), Pako Aristi (idazlea), Gotzon Barandiaran (idazlea), Eñaut Etxamendi (kantaria), Patxi Azparren (antropologoa), Juan Antonio Urbeltz (folklore ikerlaria), Jabier Goitia (geografoa eta ikerlea), Antton Jauregizuria (zizelkaria), Nerea Rementeria (irakasle ohia), Ander Iturriotz (EHUko irakaslea), Mikel Urkola (EHUko irakasle ohia), Jon Nikolas (ikerlea), Fernando Sanchez Aranaz (historialaria), Patxi Alaña (euskera teknikaria), Iñaki Mendizabal Elordi (idazlea), Joxe Austin Arrieta Ugartetxea (idazlea), Jon Gorriño (ingeniaria eta historialaria), Juan Madariaga Orbea (historialaria, Nafarroako Unibertsitate Publikoa), Jerardo Elortza (UNEDeko irakasle ohia).

Denuncia sobre el documental La vasconización tardía

En el Festival de Cine de San Sebastián de 2014 EITB presentó el documental Baskoniako historia bat: euskalduntze berantiarra. Posteriormente,  desarrollando otros temas históricos y dividido en capítulos, está emitiendo una serie documental bajo el título de Una historia de Vasconia El primer capítulo de la serie es precisamente ‘la vasconización tardía’; por lo que lo podemos considerar como base o tesis de los demás: “El trabajo de Josu Venero y Alberto Santana (…) explica que antes del siglo VI el euskera no se hablaba en la parte occidental de Vasconia (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba). Se trata de exponer la teoría de cómo en ese siglo VI el euskera se fortaleció alrededor de Pamplona y, a continuación, se extendió por toda Vasconia”.

La hipótesis en cuestión surgió en 1925 de la mano del arqueólogo Gómez Moreno, y se hizo célebre con Claudio Sánchez Albornoz (1956), historiador y sobre todo político español. En su día casi ninguno de nuestros historiadores le prestó atención, sobre todo porque vino de fuera y con una evidente intención política; pero también porque apenas tenía soporte histórico. Creemos que el objetivo oculto de esa interpretación era debilitar la autoestima de nuestra población. Entre los historiadores del país que se han posicionado frontalmente en contra están: Jimeno Jurio, Estornes Lasa, Arturo Campion, Juan Plazaola o Andres Mañarikua, y entre los actuales Jose Luis Orella Unzué, Tomas Urzainqui, Mikel Sorauren o Iñaki Sagredo. Lingüistas como Koldo Mitxelena o Henrike Knörr tampoco han avalado esta hipótesis. Entre los españoles contrarios más notables recordamos a Julio Caro Baroja, Antonio Tovar y Ramón Menéndez Pidal. De entrada, pues, la primera falsedad, cuando el documental insiste una y otra vez en presentarla como ‘novedosa’.

En el documental no aparece una sola referencia de estos especialistas vascos o hispanos, sean historiadores, arquélogos o filólogos. Aun más, se cita a Koldo Mitxelena como partidario de esta interpretación, lo que es completamente falso, como se puede comprobar en esta cita suya: “Se puede sostener que várdulos y caristios, al menos en la parte norte del territorio, hablaban la misma lengua que los vascones septentrionales” (“Sobre la lengua vasca en Alava durante la Edad Media” 1982).

Para probar la hipotessis en el documental aparecen dos lingüistas de la Universidad. Joseba Abaitua es especialista en lenguas modernas y no se le conoce ningún trabajo sobre lenguas antiguas. Por añadidura, en su exposición no ofrece ningún dato sobre lenguas celtas o indoeuropeas. Lo que no encontramos en ninguna imagen son los epígrafes que contengan los teónimos o nombres vascos hallados en Bizkaia, Gipuzkoa o Araba: Belteso, Ivilia, Helasse, Illuna, Attia, Lutbelscottio, Luntbelsar, Uvarna, Vinumburus…. El segundo filólogo, Joaquín Gorrochategui, es experto en lenguas indoeuropeas. Literalmente explica que: “se puede pensar que se hablaba un poco de euskera”. Pero en el documental se le presenta como si avalara la hipótesis. Este lingüista aparece delante de las murallas de Iruña-Veleia, y Santana aprovecha el momento para citar de pasada “Los supuestos falsos hallazgos”, cuando la cuestión todavía no está resuelta y los argumentos a favor de la supuesta falsificación se han desvanecido con el paso del tiempo.

Santana sostiene que en tiempo de los romanos sólo se hablaba euskera en Akitania, al norte de los Pirineos; y no al sur entre vascones y otros pueblos. Para ello se trasladó a Saint-Bertrand-de-Comminges a rodar. Pero este es un error garrafal: en palabras de San Jerónimo Saint-Bertrand-de-Comminges  fue repoblado con vascones en torno al 75 a. C. Además, entre los vascones aparecen docenas de palabras vascas en epígrafes: Lacubegi, Ummesahar, Selatse, Itsacvrrinne, Errensae, Losae/Loxae, Urde, Larahe, Larrahi, Abisunhari, Edsuri, Or[du]netsi, Urchatetelli, Agirseni…, incluso en La Rioja y Soria: Sesenco, Agirsar, Lesuri… y en Burgos: Suttunius, Velonsa.

Santana no sitúa correctamente los pueblos aquitanos, bardulos, karistios y autrigones, los mapas que aparecen en el documental no concuerdan con los que acepta la historiografía en general y remiten a los actuales territorios provinciales, incluso con el condado de Treviño en territorio de Burgos. En el documental las imágenes de yacimientos arqueológicos tienen gran impacto, pero el material aparecido en las excavaciones de Aldaieta (Araba) avala la opinión mayoritaría sobre el contexto histórico: El Ducado de Vasconia, germen del futuro estado navarro, cuestión completamente ignorada por Santana.

El documental también se mete en el fregado de la toponimia, y ahí los errores son de bulto. Entre otra cosas dice que “Los principales rios y montes no tienen nombres vascos” ¿Cuáles? en la Comunidad Autónoma Vasca los picos más altos son Aitxuri, Aizkorri y Arbelaitz; y los ríos más caudalosos Zadorra, Oria e Ibaizabal, todos ellos con nombre en euskera. Al igual que otros miles y miles nombres de lugar. También aparecen genetistas, pero ni uno solo a favor de la versión de Santana. Uno de ellos explica en castellano: “ADN de una población estable (…) más afinidad con la cornisa cantábrica que con los francos”.

Los firmantes de este texto queremos elevar nuestra protesta a EITB, en la medida de que es un ente público, porque pensamos que no puede pagar hipótesis contrarias a casi todos nuestros historiadores y lingüistas, con más razón las contrarias a nuestro pueblo. Para terminar, reclamamos a las instituciones públicas y privadas así como las personas responsables de defender la lengua, cultura e historia de nuestro país que se posicionen ante esta producción, mientras que a la EITB pedimos que no vuelva a emitir al menos el primer capítulo de la serie documental.

Firman el documento (26-09-2016): Aitzol Altuna (idazlea), Juan Martin Elexpuru (SOS Iruña-Veleia), Mikel Sorauren (Nabarralde), Koldo Urrutia (Euskeraren Jatorria), Leopoldo Zugaza (editorea), Jose Luis Lizundia Askondo (Euskaltzain emeritua), Patxi Zabaleta (euskaltzaina), Jose Luis Orella Unzue (historialaria), Iñaki Sagredo (historialaria), Gontzal Mendibil (kantaria), Joan Mari Irigoien (idazlea), Jose Mari Esparza (editorea), Eneko del Castillo (Xabier Mina Elkartea), Pako Aristi (idazlea), Gotzon Barandiaran (idazlea), Eñaut Etxamendi (kantaria), Patxi Azparren (antropologoa), Juan Antonio Urbeltz (folklore ikerlaria), Jabier Goitia (geografoa eta ikerlea), Antton Jauregizuria (zizelkaria), Nerea Rementeria (irakasle ohia), Ander Iturriotz (EHUko irakaslea), Mikel Urkola (EHUko irakasle ohia), Jon Nikolas (ikerlea), Fernando Sanchez Aranaz (historialaria), Patxi Alaña (euskera teknikaria), Iñaki Mendizabal Elordi (idazlea), Joxe Austin Arrieta Ugartetxea (idazlea), Jon Gorriño (ingeniaria eta historialaria), Juan Madariaga Orbea (historialaria, Nafarroako Unibertsitate Publikoa), Jerardo Elortza (UNEDeko irakasle ohia).

Kategoria: Sailkatugabeak. Gorde lotura.

3 erantzun “Euskalduntze berantiarra’ dokumentala salatzen”, hainbat adituk sinaturiko agiria-ri

  1. egilea: TOMAS ELORZA UGARTE

    BAT EGITEN DUT SINATZAILEOKIN

    (nire izena publiko egiteko baimena ematen dut)

  2. egilea: Eneko Ibaiondo "Ene"

    Zorionak eta eskerrik asko Juan Martin, egiaren eta herri duintasunaren jabole zaretenoi.

  3. Pingback: Euskeraren jatorria » Blog Archive » Euskalduntze berantiarraz hitzaldia Kafe Antzokian

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude