‘EA, Bildu, EAJ, Iruña-Veleiaren egia zor diozue herriari’, Antton Erkizia Almandoz Berrian eta Naizen

Antton Erkizia Almandoz. 2023ko azaroaren 22a. Berria. Naiz

Faltsuak dira grafito horiek? Benetakoak? Hamabortz urte geroago, galderak hor jarraitzen du, eta behingoz erantzunak nahi ditugu. Ez dugu «arrazoia» eskatzen batzuen alde; egia eskatzen dugu denontzat. Eta egia zein den jakiteko, egizkiozue behar diren proba fisiko-kimikoak. Edo baimendu ezazue probak bertzeok egin ahal izatea. Faltsutuak badira, gezurrezkoak balira idazkunak, analitika guztiek faltsutasuna erakutsiko ligukete, ez? Zeri beldur, orduan? Egiari beldur?

Afera hau argitu nahi ez izateari usain txarra dariola badakizue; ireki begiak eta instituziotako leihoak, sinesgarri. Egia argitu nahi dugu behingoz eta hori oroitaraztera gatoz, eskean, aldarri, hamabortz urte betetzen diren egunotan.  

EA, Bildu, EAJ… «Memoria historikoan» artxiboak ireki eta egia bilatu ahal izatea aldarri duzuenoi, gauza bera aldarrikatzen dizuegu Iruña-Veleiako istorioan.

«Hoy es siempre todavía», entzun da egunotan. Han balio badu, hemen ere ongi etor lekiguke.

Kategoriak Sailkatugabeak | Iruzkin 1

Egun Beltzaren 15. urteurrena (2008-11-19 – 2023-11-19). Tomas Elortzaren gutuna eta SOS Iruña-Veleia eta Iruña-Veleia Martxan elkarteen agiria

2008-11-19. Egun horretan, duela hamabost urte, Iruña-Veleiako aztarnategian ari ziren arkeologoei -Eliseo Gil Zubillaga eta Idoia Filloy Nieva- industen jarraitzeko baimena kendu zieten eta kanporatu egin zituzten langileekin batera.

Arrazoi ugari eman bazituzten ere grafitoen faltsutasunaz, bat bera ere ez arrazoi zientifikotan oinarritua: azterketa fisiko eta kimikorik gabe, C14 egin gabe, dataziorik gabe…

5 urte geroago hasi ziren laborategiko analisiak egiten eta 18 ikerlari aritu baziren ere -4 txosten idatzi zituzten- ikerlari batek soilik, José Vicente Navarro, jo zituen faltsutzat 36 grafito, haietan aurkitu zituen metal aztarnak faltsutasun frogatzat hartuz. Beste hamazazpi ikerlariek ez zuten ondorioztatu ez grafitoen faltsutasunik ez benetakotasunik. Beste bat benetakotzat hartu zuen. Epaileak 36 hauengatik zigortu zuen Eliseo Gil Zubillaga, bakoitzeko 2 euroko zigorra ezarriz. Beste ehundaka grafitok analizatu gabe jarraitzen dute oraindik.

Epaiketa bezperatan, kazetari batek honela idatzi zuen ek I-Vko auziari buruz; “Tamalgarria da arkeologo, hizkuntzalari eta historialariak elkarlanean jarri eta auzia argitzeko gai ez izatea; deitoratzekoa, jakintzaren arloan diharduten erakundeek -Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Jakiunde, unibertsitateak…- horretan ez lagundu izana”. Bat nator berarekin.

Tomas Elortza Ugarte

Iruña-Veleia: Arabako Diputazioa Epaia manipulatzen ari da

Maiatzean, azpian sinatzen dugun taldeok salaketa jarri genuen Arabako Auzitegian Arabako Foru Aldundiaren (AFA) aurka. Arrazoia, Iruña-Veleian eragindako lur mugimenduak hondeamakina erabiliz: 100 m luze, metro 1 sakon (batzuetan 3’50 m) eta 3 m zabal den lubakia. Salaketaren harira, uztailaren 23an AFAk ohar bat bidali zuen Norte Exprés-era EFEren bidez. Besteak beste, zera zioen: “Talde hauek (laguntzen dituzten arkeologoak barne) epai judizial irmo bidez faltsutzat jotako inskripzioen egiazkotasuna defendatzen dute”. Behin baino gehiagotan errepikatu du gauza bera.

Ondorengo lerroetan, ‘epai judizial irmo’ hori aztertuko dugu, AFAk dioena eta Epaiak dioena kontraesanean daudela erakutsiz. Epai judiziala irakurtzea gomendatzen dugu,  bilatzailean “Sentencia Iruña-Veleia” ipinita,  eta aipatutako orrialde eta paragrafoak bertan begiratzea.

291 pieza. “…Eliseo Gil Zubillaga akusatuak, edo bere enkarguz beste pertsona batek, aurkitutako piezetatik 291ri ustez ez zeukaten balio historiko-kultural-erlijiosoa emateko asmoz, kalteak eragin zizkien, azalerak marratuz, haien gainean ustezko ezohiko inskripzioak egiteko…” (12. or, 2.par; 12, 13 eta 250 or).

36 pieza arkeologiko ebakiekin: “Beraz, 2005eko uztailetik 2006ko ekainera bitartean, ELISEO GIL ZUBILLAGAk ebaketak egin zituen erromatar-berantiarreko zeramikazko benetako 36 pieza arkeologikotan, hainbat inskripzio egiteko, eta hori guztia aztarnategiko aurkikuntzei ustez ez zeukaten balio historiko-kultural eta erlijiosoa emateko asmoz…” (21, 2)

39 grafito bakarrik aztertu zituen IPCEk, “LURMEN SLren inbentarioan ia 300 pieza arkeologiko erregistratu ziren grafitoekin… Horietatik, terra sigillatazko eta zeramika arruntez eginiko 39 pieza baino ez zituen aztertu Espainiako Kultura Ondarearen Institutuak” …  “Beraz, nire ustez, ezin da 39 piezekin egindako proba gainerako grafitodun piezetara [254] hedatu, akusazio partikularrak eskatu bezala”. (67, 2; ikus baita 21, 22, 62, 65, 122, 124, 127 128, 129, 130, 132, 154, 157 eta 250 or.).   

AFAk aipatzen ez duen benetako pieza bat. “12799 zenbakidun pieza guztiz benetakoa da, zeramikazko euskarriaren garai bereko jatorrizko grafitoak dituelarik”… “39ko multzotik 17194 eta 17050 zenbakidun piezak kendu behar dira 2006ko ekainaren ondoren aurkitu zirelako” (21, 4). Beraz, Epaiaren arabera, 37 grafito bakarrik aztertu dira, horietatik 36 grafito faltsu eta 1 benetakoa.

Piezen balioa. “Kaltetutako 36 pieza arkeologikoen balioa gutxieneko 2€-tan kalkulatu da pieza bakoitzeko, guztira 72€.” (23, 1). Euskal Gobernuak 600na eurotan baloratu zuen bakoitza.

Nor da faltsifikatzailea? “Eliseo Gil Zubillaga akusatuak, edo beste pertsona batek haren enkarguz, kalteak eragin zituen…” (12, 2); “ELISEO GIL ZUBILLAGAk, bere kabuz edo hirugarren pertsonen bitartez, ebakidurak egin zituen hainbat inskripzio egiteko…” (21, 2); ” ELISEO GIL ZUBILLAGAk manipulatu zituen, edo ELISEO GIL ZUBILLAGAk hirugarren pertsonen bitartez, ebaki garaikideekin…” (21, 4). ‘Hirugarren pertsona’ horiek inoiz ez dira ikertu.

Epaiak onartzen du adituen artean eztabaida dagoela: “Bai akusazio partikularrak bai ELISEO GIL ZUBILLAGAren defentsak autoei erantsitako txostenetan ikus daitekeenez, eztabaida dago piezak aztertu dituzten aditu desberdinen artean piezen benetakotasunari buruz…”  (124, 2; 155, 1).

Ez da piezen dataziorik egin. “Baina ez da piezak datatzeko analisirik egin gaur egun dauden metodo desberdinen bidez; horietako batzuk ez dira ez inbaditzaileak ez suntsitzaileak…” (124, 3) Datazioa ezinbestekoa da grafitoen antzinatasuna jakiteko. Irulegiko Eskuaren datazioa Uppsalako Unibertsitatean egin zen, Suedian, eta 2.100 urte dituela ondorioztatu zuten.

Laburpen gisa, Epaia irakurrita ez da egia AFAk dioena, grafitoak -denak- faltsutzat joz. Analisiak zeramikazko 37 piezari bakarrik (%13) egin zaizkie ezohiko irizpide bat erabiliz, grafitoetan agertutako metal arrastoena, alegia. Beste materialetan egindakoei -hezurrean, adreiluan eta beiran- ez zaie inolako azterketarik egin. Beraz, AFAri, eta baita Eusko Jaurlaritza eta EHUri ere, dagokien erantzukizunagatik, pieza guztien azterketa osoa egin -edo eginarazi- dezatela eskatzen diegu: azterketa linguistikoa, azterketa fisiko-kimikoak, datazioa, termoluminiszentzia, C14a eta abar., Irulegiko Eskuarekin gertatu bezala, zalantza txikienik ere gera ez dadin.

2023ko azaroaren 19ean

SOS Iruña-Veleia eta Iruña-Veleia Martxan elkarteak

Iruña-Veleia: La Diputación alavesa está tergiversando la Sentencia

En mayo, los grupos abajo firmantes interpusimos una denuncia en la Audiencia de Álava contra la Diputación Foral de Álava (DFA). Motivo, el movimiento de tierras en Iruña-Veleia mediante una excavadora: una trinchera de 100 m de largo, 3 m de ancho y 1 m de profundidad (a veces 3’50 m). A raíz de la denuncia, el pasado 23 de julio la DFA envió una nota a Norte Exprés a través de la agencia EFE. Entre otras cosas, decía: “Estos grupos (incluidos los arqueólogos que colaboran) defienden la veracidad de las inscripciones declaradas falsas por sentencia judicial firme”. Afirmación que mantiene la DFA.

En las siguientes líneas analizaremos la ‘sentencia judicial firme’, mostrando que se contradicen la afirmación de la DFA y la Sentencia. Recomendamos poner en el buscador “Sentencia Iruña-Veleia”, abrir el archivo y consultar en el mismo las páginas y párrafos citados.

291 piezas. “…el acusado Eliseo Gil Zubillaga, u otra persona por su encargo, con la intención de dotar a 291 de las piezas encontradas de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían, causó desperfectos en las mismas rayando sus superficies a los efectos de realizar sobre ellas las supuestas inscripciones excepcionales…”. (p. 12, 2; p. 12, 13, 250).

36 piezas arqueológicas con incisiones. “Por tanto, entre los meses de julio de 2005 y junio de 2006, ELISEO GIL ZUBILLAGA, bien por sí o bien por medio de terceras personas, realizó incisiones para dotar de diversas inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardo-romanas auténticas de cerámica…, y ello con la intención de dotar a los hallazgos de yacimiento de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían…” (21, 2)

Sólo 39 grafitos fueron analizados por el IPCE. “En el inventario de LURMEN, S.L. se registraron casi 300 piezas arqueológicas con grafitos… De ellas, el Instituto de Patrimonio Cultural de España sólo analizó 39 piezas de terra sigillata y cerámica común “… “Por lo tanto, a mi juicio, no es posible extender la prueba realizada con 39 piezas a las demás piezas con grafito [254], como dice la acusación particular”. (67, 2; 21, 22, 62, 65, 122, 124, 127 128, 129, 130, 132, 154, 157 y 250).

Una pieza auténtica de la que no habla la DFA. “La pieza núm. 12799 es toda ella auténtica, presentando grafitos originales de la misma época que el propio soporte cerámico en el que se encuentran realizados” … Del grupo de 39 hay que descontar “las piezas núm. 17194 y 17050 que fueron halladas en fecha posterior a junio de 2006” (21, 4). Por lo tanto, según la Sentencia, son 36 piezas falsas y 1 verdadera.

El valor de las piezas. “El valor de las 36 piezas arqueológicas dañadas ha sido calculado en un mínimo de 2 € por pieza, ascendiendo a 72 €.” (23, 1) El Gobierno Vasco valoró cada pieza en 600€.

¿Quién es el falsificador? “…el acusado Eliseo Gil Zubillaga, u otra persona por su encargo, causó desperfectos…” (12, 2); “ELISEO GIL ZUBILLAGA, bien por sí o bien por medio de terceras personas, realizó incisiones para dotar de diversas inscripciones…” (21, 2); “… fueron manipuladas por ELISEO GIL ZUBILLAGA o por éste mediante terceras personas, con incisiones contemporáneas…” (21, 4). Nunca se ha investigado sobre las ‘terceras personas’.

La Sentencia reconoce que hay controversia entre los expertos: “Como puede verse en los informes aportados a los autos tanto por la acusación particular como por la defensa de ELISEO GIL ZUBILLAGA, existe controversia entre los diferentes expertos que han podido analizar las piezas acerca de su autenticidad … (124, 2).

No se han datado las piezas. “Pero no se ha realizado un análisis para la datación de las piezas a través de los diferentes métodos que existen, algunos de ellos no invasivos ni destructivos …” (124, 3) La datación es imprescindible para saber la antigüedad de los grafitos. En el caso de la Mano de Irulegi la datación se realizó en la Universidad de Uppsala, Suecia.

Como conclusión, con la Sentencia en la mano no es cierto lo que dice la DFA. Los análisis se han realizado únicamente a 37 piezas de cerámica (13%, de 291) utilizándose un criterio inusual, el de los restos metálicos aparecidos en los grafitos. A los grafitos que están hechos en otros materiales -hueso, ladrillo y vidrio- no se les ha hecho ningún tipo de análisis. Por lo tanto, pedimos a la DFA, y lo mismo al Gobierno Vasco y a la UPV, por la responsabilidad que les corresponde, que hagan -o manden hacer- análisis completos de todas las piezas: análisis lingüístico, análisis físico-químicos, datación, termoluminiscencia, C-14…, para que, como con la Mano de Irulegi, no quede la más mínima duda.
19 de noviembre de 2023

Asociaciones  SOS Iruña-Veleia y Iruña-Veleia Martxan

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina

Mapi Alonsoren liburuaren promozio-bideoa ikusgai, Eliseo Gil, Idoia Filloy eta K. Van den Driessche-ren testigantzekin

Lotura honetan

Bideoaren fotograma. Ezkerretik eskubira: Idoia Filloy, Koenraad Van den Driessche, Mapi Alonso eta Eliseo Gil
Kategoriak Sailkatugabeak | Iruzkin 1

Iruña-Veleiako bisita gidatua igande honetan, urriak 1

Informazio gehiago hemen.

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina

Epaileak atzera bota du salaketa. Aldundiak ez omen du inolako kalterik egin

Espero zena. Nola pasa dakiguke burutik Arabako Aldundiak kalteak eragitea aztarnategian, bera denean haren babeslea? Hamaika ikusteko jaio ginen! Hauxe da laburtuta epaitegiaren erantzuna. Txosten arkeologikoaren eta abarren aipamenik ere ez. Inpunitatea eta lotsagabakeria nagusi. (Autoak uztaileko data badu ere, joan den astean heldu zen abogatuaren eskuetara).

Kategoriak Sailkatugabeak | 2 iruzkin

Mapi Alonso Fourcade-ren “Excepcionales hallazgos en Iruña-Veleia. Representación en tres actos” liburua argitaratu da

Argitaratu berri da Mapi Alonso Fourcade-ren “Excepcionales hallazgos en Iruña-Veleia. Representación en tres actos”, azpititulu hau duena: “Revisión crítica de lo acontecido en las Juntas Generales de Álava durante la legislatura 2007-2011”.

Universo de Letras argitaletxearen webgunean informazio gehiago ematen da liburuaz eta egileaz, lotura honetan: https://universodeletras.com/libro/Excepcionales-hallazgos-en-Iruna-Veleia-Representacion-en-tres-actos

Ondorengo sinopsiaz:

Escenario, las Juntas Generales de Araba durante la legislatura 2007-2011. Asunto, la actuación de la entonces diputada de Euskera, Cultura y Deportes en relación a los hallazgos arqueológicos calificados de «excepcionales» realizados en Iruña-Veleia por Lurmen durante las campañas de 2005 y 2006 y de sus consecuencias. Declarados falsos durante esta legislatura por medio de una orden foral y acusado el director del yacimiento, Eliseo Gil, de falsificador por la Diputación Foral de Álava, la controversia sobre su autenticidad o falsedad, a pesar de los años transcurridos, no ha cesado. Ni siquiera el juicio celebrado en 2020 ha sido capaz de dirimir la cuestión. ¿Hay alguna evidencia que demuestre claramente que sean falsos? En caso de que fueran auténticos, ¿qué es lo más importante que añadirían a lo que conocemos sobre el euskera?

Egilearen biografia honekin:

Nacida en Pamplona en 1952, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona en 1976 y doctora en 2002 por la facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Especializada en Lenguaje y Comunicación, ha aplicado el punto de vista «complejo» y «fractal» al análisis y teorización de la organización textual en unidades superiores a la frase; trabajos publicados en revistas académicas como: «La complejidad de la organización textual» (2001). «Testuratze unitateen azterketaren hurbilketa fraktala» (2007). «Por un interaccionismo socio-discursivo» (2007). «Sur la discretisation et l’articulation discursive, une approche complexe-fractale» (2009). «¿Es posible una gramática discursiva?» (2010). «Una objeción a la reconstrucción del protovasco propuesta por Lakarra» (2022). Por azares de la vida, las elecciones forales de 2007 le cogieron en Vitoria, donde le propusieron entrar a trabajar en las Juntas Generales de Álava como personal administrativo adscrito a grupo juntero, desde donde vivió en primera persona los hechos que aquí relata para que no se olviden.

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina

“Iruña Veleian bisita gidatua Josetxo Mendiarekin”, sarraski berriaren irudiak ikusgai

Utzi Pakean !!! sinatzen duen bideogilearen eskutik, Josetxo Mendiak gidaturiko irailaren 3ko bisita erakusten da, bikain erakutsi ere. Eta tartean Arabako Foru Aldundiak Quark enpresaren bidez buruturiko txikizio berria. Azpian, bideoko bi fotograma.

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina

2016ko testu bat, ironikoa bezain argigarria: “Y la piadosa Diputación Foral de Álava nos quiere ahorrar sufrimientos” (Mikel Larrañaga)

Batzuetan atzera begiratzea ere komeni izaten da, eta beste lan bat dokumentatzen ari ginela, Mikel Larrañaga doktorearen (aditua da antzinako erlijioetan) lan batekin egin dugu topo: Lo pagano y lo cristiano en Iruña-Veleia:  una perspectiva contextual. Academia.edu-n aurki daiteke. Bikaina da artikulu osoa, baina sarrerako pasarte hauek harrapatu egin gaituzte, iruditzen zaigu bete-betean jotzen dutela dianan.

“Y la piadosa Diputación Foral de Álava nos quiere ahorrar sufrimientos, discerniendo por nosotros, desde su “profundo instinto”, qué debemos recordar, y sobre todo, qué es necesario olvidar, o mejor dicho, qué es necesario que nunca haya existido, para que no tiemblen las bases de nuestro delicado equilibrio político-historiográfico. No vayamos a caer en la desorientación, y pensemos cosas que desbaraten los cánones de esa lucha política ya esclerotizada que toma cuerpo en la historiografía, con un panorama de posiciones ya bien asentadas, cada una con su ámbito clientelar. Qué sufrimiento el nuestro, si fuera así, y qué gran labor hace la Diputación por los pobres e indefensos ciudadanos, necesitados de patronazgo mental, al evitarnos tantas tribulaciones, haciendo desaparecer lo que fuera que nos saque de los parámetros de “lo malo conocido”. Es también una gran labor patriótica; apenas una década después de Nietzsche, el filósofo e historiador francés Ernest Renan ya había llegado a claras conclusiones respecto a las necesidades de las naciones, esos entes políticos que tanto nos atribulan y nos hacen sufrir por éstos y otros lares: “El olvido y, yo diría incluso, el error histórico son un factor esencial de la creación de una nación, y es así como el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad “(Renan 2010 -1882-, 3).

            Iruña-Veleia no está de moda. Al parecer causa demasiados problemas para “La serenidad, la buena conciencia, la actitud gozosa, la confianza en el porvenir” de este pueblo, o eso creen algunos. Eso es lo que creen quienes se ven a sí mismos guiando el rebaño (pues ésa es su concepción de sí mismos), y hacen uso de todos los medios a su alcance: la manipulación mediática, la intervención de agentes culturales de su clientela, el constante beneficio judicial a sus instituciones. Pero lo que ocurre es que cuando una mierda semejante te revienta en las manos, se puede tapar con todos los periódicos que se tengan a mano, se pueden poner las televisiones y las radios a todo volumen, se puede tratar de evadir el kit de la cuestión mediante el ataque y el descrédito personal, etc., pero al final el tema huele tanto, que tarde o temprano se descubre.

            O no. Recordemos lo ocurrido en nuestra otra Iruña, en la Plaza del Castillo, cuándo UPN y Yolanda Barcina se llevaron por delante un yacimiento importantísimo, donde se encontraron, entre otras cosas, y tal y como ocurre en Iruña-Veleia, fenómenos únicos a nivel europeo, como p.ej. los enterramientos altomedievales conjuntos de musulmanes y cristianos. Se construyó un aparcamiento que se podía haber hecho en cualquier otro lugar sin ningún problema, y no realmente porque Yolanda Barcina y sus amigos tuvieran intereses económicos en hacer el aparcamiento (que no decimos que no los tuvieran), sino porque era necesario borrar del mapa aquellos hallazgos, aquella historia incómoda para la visión de la derecha española (y no sólo de la derecha española). Y ocurre ahora que, muchos de aquellos que tan amargamente se quejaron de la destrucción políticamente interesada de patrimonio que supuso aquella intervención, promueven activamente la destrucción del yacimiento de la otra Iruña, la llamada Veleia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo he dicho alguna otra vez, y lo voy a repetir, porque creo que es importante: algo raro ocurre dentro de la historiografía relativa a la Antigüedad Tardía/Alta Edad Media y la política vinculada a ella en nuestro país, cuando dos de las ciudades más importantes de Hegoalde para desentrañar esas épocas históricas tan desconocidas han sido “saqueadas” de esta manera. Parece claro que según algunos todo ello debe quedar fuera de “lo que está al alcance de la vista y es claro”, y que está mejor entre “lo que está oscuro y es inescrutable”; debe dejarse entre aquello que “es mejor olvidar”. Lo hacen por nuestra salud. Todos ellos: los políticos (desde EH Bildu hasta el PP, sí, todos juntitos), los historiadores -y especialistas y profesores de otras disciplinas- de la UPV que bailan al son de la Diputación y los que callan y observan, los medios de comunicación, diversas instituciones, entidades y agentes de la cultura vasca…            

La verdad es que ver tanta unanimidad en mantener tapado un tema tan claramente amañado para cualquiera que acerque su naríz más allá de periódicos y televisiones, causa estupor y escalofrío, y delata hasta qué punto la política vasca, detrás de grandes palabras y pasiones, se reduce a una mascarada en la que los valores éticos, sociales, históricos o culturales, o los sentimientos nacionales, parecen ser poco más que flatus vocis.”

Kategoriak Sailkatugabeak | Iruzkin 1

Arabako Foru Aldundia gezurretan, beste batzuetan bezala

Duela gutxi Iruña-Veleia Martxan eta SOS Iruña-Veleia Elkarteek ondarea kaltetzeagatik Aldundiaren aurka jarritako salaketaren berri eman genuen, eta baita haren erreakzioaren berri ere: “Negacionistas”, “Conspiranóicos” (modako hitzak edozer gauza irensteko prest ez daudenentzat), “La Diputación ha contestado poniendo en duda la veracidad de la denuncia, ya que asegura que a la Audiencia no le consta”. Hau da, ez dugula salaketa aurkeztu. “Por ello, la Diputación ha insistido en que estos colectivos defienden «teorías falsas y conspiranoicas, que denuncian y pretenden desprestigiar sistemáticamente el trabajo de profesionales con decenios de experiencia a los que se difama con total impunidad». EFE

Hona hemen ekainaren hasieran bi elkarteek salaketa aurkeztu izanaren ziurtagiria:

Epaitegiak epe laburrean erabaki behar zuen tramitera onartu ala ez. Bi hilabete baino gehiago igaro diren arren, oraindik ez dugu erantzunik jaso. Azpian kopiatzen dugu EFE agentziaren laburpena Aldundiaren erantzunaz:

“La Diputación de Álava ha acusado a la Asociación Iruña Veleia Martxan, que ha denunciado daños por el uso de una excavadora en el yacimiento arqueológico, de ser unos «negacionistas» y «conspiranoicos».

La Asociación Iruña Veleia Martxan ha asegurado que ha presentado una denuncia en la Audiencia Provincial de Álava por el uso «de forma brutal» de una excavadora en el yacimiento arqueológico.

La Diputación ha contestado poniendo en duda la veracidad de la denuncia, ya que asegura que a la Audiencia no le consta.

Además, ha insistido en que los trabajos que se están realizando en la actualidad cumplen todos los estándares de calidad y profesionalidad exigibles a una actuación arqueológica.

La Diputación ha recordado que las denuncias de los trabajos arqueológicos impulsados en Veleia desde 2010 no son nuevas, y han formado parte de la «campaña de desprestigio orquestada desde los grupúsculos y asociaciones que defienden la autenticidad de los grafitos falsos de Iruña-Veleia».

Estos colectivos (incluidos los arqueólogos que los apoyan) defienden la veracidad de unas inscripciones ya declaradas falsas por sentencia judicial firme.

Por ello, la Diputación ha insistido en que estos colectivos defienden «teorías falsas y conspiranoicas, que denuncian y pretenden desprestigiar sistemáticamente el trabajo de profesionales con decenios de experiencia a los que se difama con total impunidad». EFE

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina

Epaitegiak ez dio oraindik erantzun ondarea kaltetzeagatik jarritako salaketari

Hondeamakina berriro Iruña-Veleian titulatu genuen joan den maiatzeko sarrera bat. SOS Iruña-Veleia eta Iruña-Veleia Martxan elkarteek salaketa jarri zuten epaitegian, eta bi hilabete igaro diren arren ez du esan tramitera onartzen duen ala ez. Bi elkarteek prentsa-oharra kaleratzea erabaki zuten, eta hona hemen hedabideetan izan duen oihartzuna:

Hondeatzaile batekin egindako indusketa lanek Iruña-Veleiari kalte egin diotela salatu dute                                                                                                                    Iraia Vieira Gil, 2023-07-21. Berria

Una excavadora causa destrozos en Iruña-Veleia – Norte Exprés                             Norte Exprés, 21-07-2023

Iruña-Veleia: «Conspiranoicos», sentencia Diputación

Norte Exprés – 21 julio, 2023

Terrae Antiquae.com/profiles/blogs/Iruña-veleia y sus ‘revolucionarios’ grafitos

Comentario por antton erkizia  (22-07-2023)

Kategoriak Sailkatugabeak | Utzi iruzkina