“Ez du RIP jartzen”, zaharberritzeko bi tenikariek aho batez

(Azpian gazteleraz / Abajo en castellano)

Gaurko saioan epaiketak 180 graduko bira eman du. Arratsaldeko hirurak aldera amaitu da, eta titular askorako eman ditu. Lehenik eta behin, Paloma Lópezek eta Isabel Ortizek, Arabako Foru Aldundiko Zaharberritze Zerbitzuko teknikariek, egindako adierazpenak laburbilduko ditugu. Haien eskuetatik pasatu dira aparteko grafitoetako asko. Bien adierazpenak oso antzekoak izan dira. Ez ditugu aipatuko ordena kronologikoan, baizik eta ematen diegun garrantziaren arabera.

GRAFITO JAKINEI BURUZ

1. Biak bat etorri dira ez duela RIP jartzen, baizik eta hiru marra direla, santutasunaren ikurra, I-Vko beste pieza kristau batzuetan agertzen direnen antzekoak. Zaharberritzen ari ziren pieza tratatu zuten, mikroskopioz begiratu zioten, eta biak ondorio horretara iritsi ziren inolako zalantzarik gabe. Urrutitik ikusita RIPen inpresio optikoa eragiten du, alboetan dauden altxatuen ondorioz. Antzeko beste altxatze bat dago grafitoaren beste alde batean. Argazkiak eta birsorkuntza bat ekarri dituzte (ikus irudiak dokumentuaren amaieran)

2. Arkeologoek ehorzketaren gainean aurkitu zuten platera ere aipatu dute, IAN/VAN ZVTA euskerazko testua duena eta 15565zk. (goiz batez aterea eta eguerdian garbitua hainbat pertsonaren aurrean). Erabileragatik oso gastatua zegoela adierazi zuten, hainbat puskatan zegoela, paretak oso hauskorrak zirela. Abokatuak Isabel Ortizi galdetu dio ea inskripzioa berriki egin izan balitz begiratu batez ikusiko litzatekeen, eta baietz erantzun du, faltsua balitz igarriko litzatekeela eta bere ustez grafitoa zaharra dela. Abokatuak ere galdetu dio ea prozesatzeko orduan buztingilearen marka, aurkitu zuten eta erantzun dio triangelu bikoitza aurkitu zutela, zigilua izan zitekeena. Marka hau ez zuten arkeologoek aurkitu.

3. 14469 adreilu gaineko grafitoak, VIIL(II)I(A) GORI / VIILIII NOVVA / VI(…)(A)III, tokiaren mapa bat adieraz lezakeena, zaharberritzera eraman zenean konkrezio asko zituen, eta letrak igartzen ziren arren, ez zen ondo irakurtzen. Lan zehatza egin zuten inskripzioa ondo ikus zedin. Defentsako abokatuak aurrekoan egindako gauza bera galdetu zuen, inskripzioa orain dela gutxi egina balitz ea begiratu batez nabarituko litzatekeen, eta baietz erantzun du eta jarraian bere ustez grafitoa zaharra dela erantzun dio.

4. Defentsak OVN MIA VINCIT / AMOR 12396 hezur gaineko grafitoa erakutsi die teknikei, eta galdetu die ea hezurretako letra batzuen gainean dauden hutsuneak landareen sustraiek eragindako markak izan daitezkeen. Baietz erantzun dute, nahiko ohikoa dela hezurretan horrelako arrastoak aurkitzea. Idazkuna berria balitz ea begiratu batez igarriko litzatekeen galdetu dio, eta baietz erantzun du, eta bere ustez grafitoa zaharra dela.

GARBITU GABEKO ZERAMIKAZKO 20 KAXEN GAINEAN

2007ko amaieran, eta susmo giroaren ondorioz, aztarnategian pieza gehiago ez garbitzeko agindu zuten Arabako Aldunditik. Zaharberritzaileen eskuetara zeramikaz eta abarrez betetako hogei bat kaxa heldu ziren, garbitu gabe. 2008ko uda-udazkenean hasi ziren haiek garbitzen. Bi kaxa garbituta zeramatzatela, grafito berezi bat agertu zen, hegazti baten marrazkia, agian uso batena, ahoan galburu bat zuena (kristau ikurra, gehituko dugu guk). Aurkikuntzaren berri eman zioten diputazioari (Kultura diputatua, etab.), eta berehala eman zieten gehiago ez garbitzeko agindua. Euren ustez, zeramika horiek garbitu gabe daude (ez zaigu argi geratu non dauden gaur egun kaxa horiek).

ALDERDI OROKORREI BURUZ

1. Bi zaharberritzaileak aztarnategira joan ziren taldeari errieta egitera pieza asko garbituegi iristen zirelako zaharberritzera eta nola egin behar zuten azaltzera. Nahiko praktika arrunta dela nabarmendu dute, eta aldi berean  sarri jokatu beha izaten dutela era honetara indusketa askotan.

2. Plastikozko hortz-eskuilak (cepillo de dientes de cerdas) erabiltzen zirela ikusi zuten, ez zuten metalezko eskuilarik ikusi. Paloma Lópezek adierazi zuen zenbait lekutan zurda metalikodun pintzelak erabiltzen ikusi izan duela. Eurek, azken baliabide gisa, altzairuzko bisturia erabiltzen dute, konkrezioak beste modu batera ezabatu ezin dituztenean. Grafito bereziekin bisturiak erabili izan dituzte. Beste une batean metalen kutsadurarik egon ote den galdetuta, adibidez aztarnategian bertan, indusketatik ateratako metalekin kontaktuan egoteagatik, baietz erantzun dute. Edo beste edozein unetan: analisiak egiteko orduan, objektu metalikoren batekin kontaktuan egoteagatik, eta abar.

3. Lurmen indusketaren buru egon zen urteetan ez zuten inoiz zalantzarik izan grafitoen egiazkotasunari buruz.

4. Ertzaintzak bi teknikariei egindako galdeketari dagokionez, adierazi dute agenteak faltsutasun-zantzuei buruz baino ez zuela galdetzen, inoiz ez egiazkotasun-zantzuei buruz, eta hori oso harrigarria egin zitzaiela.

Amelia Baldeón Arabako Arkeologia Museoko zuzendariaren adierazpena

1. Gorrochategui astelehen arratsaldean aurkeztu zen (2006.06.19) (zera gehituko dugu: grafitoak benetakoak zirela Knörrekin eta Gilekin batera egin zuen prentsaurretik lau egunera) grafitoen benetakotasunari buruzko zalantza handiak adierazten zizkion gutun luze batekin. Katedradunak edukia azaldu zion. Baldeonek adierazi du gutuna tiraderan itxita egon zela Batzordea osatu arte. Akusazioko abokatuak galdetu zion zergatik ez zien pertsona gehiagori gutunaren edukiaren berri eman, eta Baldeonek adierazi zuen komite zientifiko txikian euskara aditua Henrike Knörr EHUko Euskara katedraduna zela, eta hark grafitoen benetakotasunaren uste osoa adierazten ziola, eta Gorrochategui Indoeuropar katedraduna zela, ez euskarazkoa.

2. Ramon Teja Santanderreko Unibertsitateko irakasleak, Jose Maria Alvarez Meridako Museoko zuzendariak eta beste hainbat lagunek bisitatu zuten aztarnategia, Eliseo Gilek gonbidatuta. Akusazioak galdetu du ea pertsona horiek benetakotasunari buruzko zalantzak adierazi zizkioten. Ezetz aitortu du; hori bai, aurkikuntzekin harrituta zeudela, eta etorkizun oparoa iragartzen ziotela aztarnategiari.

3. 2007ko urtarrilean Berjon eta Apellaniz aztarnetegitik alde egin ondoren, Baldeonen bulegoan aurkeztu ziren. Bisitaren xedeaz galdetu dio. Bere zerbitzuak eskaintzera etorri zirela erantzun du, bere enpresa arkeologikoa sortzera zihoazelako. Lurmenen metodo arkeologikoagatik kexarik aurkeztu ote zuten galdetu diote, edo grafitoen benetakotasunari buruzko zalantzak agertu ote zituzten, eta ezetz erantzun du, “Inondik inora”. 4. Baldeonek adierazi du Batzorde Aholkulari Zientifikoak asko presionatu zuela. Ez zutela Batzar Nagusietan egin zen prentsaurrekora gonbidatu. Galdetu diote ea Lopez de Lacalle diputatuaren aginduz Arkeologia Museoko zuzendari kargutik kendu eta Armagintza Museora bidali zuten grafitoen inguruan zuen jarreragatik. Epaileak esan du galdera pertsonala dela eta ez dagoela erantzutera behartuta. Baldeonek dio baietz, erantzun nahi duela. Eta enfasi handiz erantzun: BAI!“No pone RIP, se trata de tres rayitas, símbolo de santidad, similares a las que aparecen en otras piezas cristianas de I-V”, han declarado Paloma López e Isabel Ortiz, técnicas del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava.

En la sesión de hoy martes el juicio ha dado un giro de 180 grados

La sesión de hoy martes, que ha finalizado hacia las tres de la tarde, ha dado para muchos titulares. Resumiremos primeramente las declaraciones de Paloma López e Isabel Ortiz, técnicas del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, por cuyas manos han pasado muchos de los grafitos excepcionales. Las declaraciones de ambas han sido muy parecidas. Las reseñaremos no en orden cronológico sino en virtud de la trascendencia que les otorgamos.

SOBRE GRAFITOS CONCRETOS

 1. Ambas han coincidido en que no pone RIP, sino que se trata de tres rayitas, símbolo de santidad, similares a las que aparecen en otras piezas cristianas del  I-V”. Trataron la pieza en restauración, la observaron con microscopía, y ambas llegaron a esa conclusión sin ningún tipo de duda. Lo que visto de lejos produce la  impresión óptica de RIP se debe a unos desconchados situados en las dos rayas laterales. Existe otro desconchado similar en otra parte del grafito. Han aportado fotos y una recreación. (ver imágenes al final del documento)
 2. Trataron también el plato que los arqueólogos hallaron sobre del enterramiento con la inscripción en euskera IAN / VAN ZVTA, 15565  (extraído una mañana, lavado al mediodía en presencia de varias personas). Manifestaron que estaba muy gastado por el uso, que se hallaba en varios fragmentos, que sus paredes eran muy frágiles. Preguntada Isabel Ortiz por el abogado si la inscripción fuera hecha recientemente se notaría a simple vista, responde que sí, para seguidamente responder a otra pregunta que en su opinión el grafito era antiguo. Se le pregunta si a la hora de procesarlo encontraron ellas en el centro la marca de alfarero, responde que encuentran un triángulo doble, que podría ser el sello. Esta marca no había sido descubierta por los arqueólogos.
 3. El grafito sobre ladrillo 14468, VIIL(II)I(A) GORI / VIILIII NOVVA / VI(…)(A)III, que podría representar un mapa del lugar, cuando se llevó a restauración tenía muchas concreciones, y aunque se adivinaban las letras, no se leía bien. Hicieron un trabajo minucioso para que se viera bien la inscripción. El abogado de la defensa preguntó lo mismo que la vez anterior, si la inscripción fuera hecha recientemente se notaría a simple vista, responde que sí, para seguidamente responder a otra pregunta que en su opinión el grafito era antiguo.
 4. La defensa muestra a las técnicas el grafito sobre hueso OVN MIA VINCIT / AMOR 12396, y pregunta si los vacios que existen encima de algunas letras podría ser marcas de raíces de plantas que se “han comido” el hueso. Responde que sí, que es bastante frecuente encontrar rastros así en huesos. Se le pregunta que si la inscripción fuera reciente se notaría a simple vista, responde que sí, para seguidamente responder a otra pregunta que en su opinión el grafito era antiguo.

SOBRE LAS 20 CAJAS DE CERÁMICAS SIN LAVAR

A finales de 2007, y a raíz del ambiente de sospecha,  se ordenó desde la Diputación de Álava que no se lavara ninguna pieza más en el yacimiento. Llegaron a manos de las restauradoras unas veinte cajas de material llenas de cerámicas, etc., sin lavar. Ellas empezaron a lavarlas en verano-otoño de 2008. Cuando llevaban lavadas dos cajas, apareció un grafito excepcional, el dibujo de un ave, quizás una paloma, con una espiga en la boca (símbolo cristiano, añadimos nosotros). Dieron aviso del descubrimiento a la diputación (Diputada de Cultura, etc.), e inmediatamente se les dio orden de que no lavaran más. Que ellas sepan, esas cerámicas están sin lavar (no nos ha quedado claro dónde se encuentran actualmente esas cajas).

SOBRE ASPECTOS GENERALES

 1. Ambas restauradoras se trasladaron al yacimiento para reprender al equipo porque muchas piezas llegaban demasiado lavadas a restauración y a explicarles como tenían que hacerlo. Remarcan que suele ser una práctica bastante común y que han tenido que intervenir en el mismo sentido en muchas excavaciones.
 2. Vieron que se utilizaban cepillos de dientes con cerdas plásticas, no observaron cepillos metálicos. Paloma López manifestó que en algunos sitios sí ha visto utilizar brochas con cerdas metálicas. Ellas sí suelen utilizar, como último recurso, un bisturí de acero, cuando no pueden eliminar de otra manera las concreciones. De hecho, sí han usado bisturí con los grafitos excepcionales. Preguntadas si ha podido haber contaminación de metales en otro momento, por ejemplo en el mismo yacimiento al estar en contacto con metales extraídos de la excavación, responden que indudablemente sí. Incluso en cualquier otro momento: a la hora de los análisis, por el roce con algún objeto metálico, etc.
 3. Nunca tuvieron dudas sobre la veracidad de los grafitos durante los años en que Lurmen estuvo al frente de la excavación
 4. En relación al interrogatorio de la Ertzaintza a ambas técnicas, manifiestan que el agente solo preguntaba sobre indicios de falsedad, nunca de veracidad, cosa que les extrañó enormemente.

Declaración de Amelia Baldeón, directora del Museo Arqueologico de Araba en ese tiempo

 1. Gorrochategui se presentó el lunes por la tarde (2006 VI-19, añadimos nosotros, al cuarto día de la presentación de los grafitos en euskera, en los que él mismo avalaba su autenticidad) con una larga carta en la que le manifestaba sus serias dudas sobre la autenticidad de los grafitos. El catedrático le explicó el contenido. Baldeón manifiesta que la carta permaneció cerrada en el cajón hasta la formación de la comisión. Preguntada por el abogado de acusación por qué no hizo saber a más personas el contenido de la carta, Baldeón manifiesta que el experto en euskera en el pequeño comité científico era el catedrático de Euskera de la EHU/UPV Henrike Knörr, y que este le manifestaba la convicción de la autenticidad de los grafitos, y que Gorrochategui era catedrático de Indoeuropeo, no de euskera.
 2. Ramón Teja, profesor de la Universidad de Santander, Jose Maria Álvarez, director del Museo de Mérida y otras personas visitan el yacimiento a invitación de Eliseo Gil. Pregunta la acusación si estas personas le manifestaron dudas sobre la autenticidad. Declara que no, sí que estaban maravillados con los hallazgos y le auguraban un gran porvenir al yacimiento.
 3. Después de la salida en enero de 2007 de Berjón y Apellaniz, estos se presentan en el despacho de Baldeón. Se le pregunta por el objeto de su visita. Responde que vinieron a ofrecer sus servicios, pues iban a crear su propia empresa arqueológica. Se le pregunta si presentaron quejas por el método arqueológico de Lurmen, o si manifestaron dudas sobre la autenticidad de los grafitos, responde que no, “en absoluto”.
 4. Baldeón manifestó que se encontraba muy presionada en la Comisión Científica Asesora. Que no fue invitada a la rueda de prensa que dio esta en Juntas Generales. Le preguntan si su destitución como directora del Museo Arqueológico y  traslado por orden de la Diputada López de Lacalle al Museo de Armería fue por su postura en relación con los grafitos. La jueza interviene diciendo que es una pregunta personal y no está obligada a responder. Baldeón dice que sí quiere responder. Y contesta con énfasis: SÍ!

Kategoria: Sailkatugabeak. Gorde lotura.

2 erantzun “Ez du RIP jartzen”, zaharberritzeko bi tenikariek aho batez-ri

 1. egilea: Koenraad Van den Driessche

  La opinión de Jose Maria Álvarez, el ahora jubilado director del Museo de Merida, consta en un artículo de 2007:
  https://elpais.com/diario/2007/08/22/paisvasco/1187811604_850215.html

 2. Pingback: Veleia, epaia iragarritako baten kronika • ZUZEU

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude