Quantcast

Olatua berrasmatu

#ametsa #olatua #EKT #aukera #katebegia #DesafioExistentziala #belaunaldia #anomalia #hautua #konpromisoa #normalizazioa #estrategia #premia #berrasmatu

Zama hegalduna

#hezkuntza #corpusa #berpizkundea #grina #kontzientzia #autokontzientzia #fluxua #zama #ardura #zertarako #kritikoa #AkademiatikPlazara #publikoa #biziraun #lehia #praktikak #proposatu #sortzaile

Hilzori – Gogo bizi

#xamana #geruzak #eri #sendabide #tradizioa #fluxua #funtzioa #funtsa #transformazioa #belaunadla #kontzientzia #presentzia #presioa #gotorlekua #agenda #krisia #neutraltasuna #neutralizazioa #alarma

Mina eta grina

#deserria #erbestea #exilioa #hausturak #akulturazioa #umezurtz #mina #esangabekoak #esanahiak #ahotsa #hitza #gozamena #komunitatea #plazera #zama #aitortza #ispilua #tentsioa #indibiduoa #kolektiboa #ereduak #ongizatea #ProiektuKulturala #zentzua #sentitu #sinistu

Ertzak batuz

#NazioKulturala #hegemonia #bestea #eztabaida #historia #kolonizazioa #erresistentzia #hautua #herritarra #subjektua #hiritarra #SistemaLiterarioa #modernizazioa #emantzipazioak #normalizazioa #banderizoak #EnuntziazioLekua #gatazka #euskara #zoriontasuna #zorotasuna #zentzua #zorroztasuna

Egin arte (ez gara izango)

#hautua #praktika #eskubideak #obligazioa #KapitalLinguistikoa #errekonozimendua #ardura #politikoa #konfiantza #ProzesuSoziala #maitasuna #arrazoia