Salturralde baserria

1890

 

Jatorrizko baserria. Salturralde hitzaren aztaranarik antzinena 1575ekoa da.

Caserio original. La referencia más antigua al topónimo Salturralde basada en documentos data de 1575.

1963

 

Gantzagako Pelatza baserriko Julian Lasaga Elejaldek, ogibidez
zerralaria (haren aita bezela), agestenteixek luzeran moztu zituen,
eskuz, bakoitzetik biga bi atereaz.

Julián Lasaga Elejalde, del caserio Pelatza de Gantzaga, serralari
de profesión, al igual que lo fue su padre, cortó longitudinalmente, a
mano, varios tentais de roble, para hacer dos vigas de cada uno.

 

1975

Francisco Elejalde Plazaola eta Sebastiana Mondragon, Jesus Mariren
senideak, baserria orduko beharretara moldatu guran, zitzek jandako
egurrezko tejabana bota zuten. Tartean, baserri barruko aldaketek
orma-euskarria moteldu zutela,sasoi bateko sarrera nagusiari
kontrafuerteak gehitzea erabaki zuten.

Francisco Elejalde Plazaola y Sebastiana Mondragon, padre y madre
de Jesus Mari, con la intención de amoldar el caserio a la época,
echaron abajo la tejabana de madera. Para evitar la perdida de
consistencia del caserio, decidieron armar la entrada principal con
contrafuertes.

1998

 

Jesus Mari Elejalde eta Isabel Babarro ezkongai, baserria familia
berrirako eraldatu zuten, argia eta hobetasuna gehituaz. Jatorrizko
baserriaren (1890) zentzua gordeaz, eguteran jaso zuten eraikina.

Jesus Mari Elejalde e Isabel Babarro ampliaron el caserio con
vistas a la nueva familia, añadiendole mejoras y amplitud, y respetando
el origen del caserio (1890).

2006

 

Baserriko inguruak arbasoen sustarretik lantzea da familiaren
helburua, oinordekoek ikasi dezaten egungo baloreak estimatzen;
agesdoixe, pagorixe, intxaurteixe, sagardoixe…

Los Bosques de roble, haya, nogal, manzano, son valores que
hemos aprendido de nuestros antepasados y deseamos que nuestros
descendientes aprendan a estimar.